>> jesteś w : Strona główna A A A A
Wybrane najciekawsze artykuły z bieżącego numeru gazety
©istockphoto.com/upiir

Święto Nowej Muzyki

Ostatnimi laty trudno nie zauważyć, że w Polsce pojawiło się wiele festiwali na najwyższym poziomie, a więc – co za tym idzie – zdobywających pierwsze miejsca w plebiscytach na najlepsze europejskie (!) wydarzenia tego typu. Kto kilka lat temu, w epoce Opola i Sopotu, pomyślałby, że na Górnym Śląsku będą aż dwa festiwale chwalone w zagranicznej prasie muzycznej? Nie wspominając o małych, lokalnych wydarzeniach, których poziom również zaskakuje... Wakacje na Śląsku są od kilku lat wyjątkowo atrakcyjne dla koneserów muzyki alternatywnej i tak zwanych nowych brzmień.

Mieszkając niedaleko Katowic warto wiedzieć, że ma się w pobliżu dwa festiwale przyciągające światowe gwiazdy oraz zagranicznych gości, a więc OFF Festival i Tauron Nową Muzykę.

Ten pierwszy zdobył w tym roku uznanie brytyjskiego magazynu poświęconego muzyce alternatywnej Drowned In Sound – zamieszczona tam recenzja była prawdziwą laurką.

fot. Tomasz Paszyń

Mówią, że nie muszę mieć swoich dzieci…

Wywaid z Twarzą Uczelni Basią Płaczek

Gratulujemy zwycięstwa w konkursie. Jakie to uczucie zostać wybraną jako „Twarz” swojej Uczelni?

Dziękuję bardzo. Uczucie niedowierzania w pierwszej kolejności. Walka była niezwykle zacięta, a w ostatnich godzinach nie miało się przecież żadnego wpływu na wynik. Niezwykle miłe uczucie tym bardziej, że stanęłam do zdjęcia bez żadnego przekonania, można rzec „z drogi”, a liczba głosów zupełnie przekroczyła moje oczekiwania.

fot. Łukasz Thiel

Start Geniusa

Start Geniusa To była kolejna inauguracja roku akademickiego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im kardynała Augusta Hlonda.

Jej program to: otwarcie roku akademickiego przez JM Rektora, akt immatrykulacji, wręczenie studentom indeksów, wykład inauguracyjny, występ chóru akademickiego „TOTA ANIMA CANTATE”… A jednak była to uroczystość szczególna: dostojna, ale i pełna ciepła oraz uśmiechów. Inaczej być nie mogło, ponieważ chodziło o inaugurację Akademii Dziecięcej „GENIUS”, która od tego dnia – 8 października 2011 roku – jest jedną z form działań Górnośląskiej WSP.

Zainteresowanie tą ofertą wyraziło na razie grono rodzin, które stwierdziły, że kontakt z uczelnią tak młodego człowieka jest tym, czego mu potrzeba: dowie się czegoś o uczelni, nawiąże kontakt z interesującymi ludźmi, będzie rozwijał swoje zainteresowania naukowe i znajdzie się w towarzystwie podobnych sobie, inteligentnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

©istockphoto.com/asiseeit

Studenci 2011: pokolenie innych wartości?

Wychowanie często zestawia się z edukacją.

Jedno i drugie jest istotnym zadaniem każdego nauczyciela, wychowawcy, rodzica. Każdy rozumie czym jest wychowanie, czym edukacja, Tymczasem Krystyna Chałas twierdzi, że wychowanie ku wartościom staje się wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym. Wartości wiążą się z rozwojem człowieka, z kształtowaniem jego osobowości.

Medal wybity w 100 rocznicę urodzin patrona uczelni Prymasa Polski, księdza Augusta Hlonda
Na wstępie....
Mirosław Wójcik
W imieniu Wydawcy z pozdrowieniem akademickim REKTOR doc. dr Mirosław Wójcik

Drodzy Czytelnicy, oddajemy do waszych rąk pierwszy numer nowego pisma popularnego pod tytułem Kurier Nauczyciela i Szkoły. Jest to znaczące wydarzenie i osiągnięcie społeczności akademickiej Górnośląskiej WSP na drodze budowania relacji ze środowiskiem lokalnym, w którym Uczelnia działa.

Zamiarem Wydawcy jest uczynić z pisma interesującą formę informowania środowiska lokalnego Mysłowic, a także czytelników aglomeracji śląskiej o tym, co jest ważne nie tylko dla funkcjonowania naszego ośrodka akademickiego, lecz także o tym, co z perspektywy działalności akademickiej ważne jest dla Mysłowiczan i Górnoślązaków.

Chcielibyśmy, aby Uczelnia nasza w złożonej rzeczywistości współczesnej Polski aktywnie wpisywała się w potrzeby Czytelników i miała tym samym udział w kreowaniu ich świadomości na miarę nowoczesnego obywatelstwa w sensie narodowym i unijnym.5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, urodził się August Hlond, późniejszy biskup katowicki, Kardynał, Prymas Polski. Od tej daty mija 130 lat. Dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, której kardynał patronuje, jak i dla jego rodzinnego miasta - Mysłowic, tego typu jubileusz jest tyle okazją co i zobowiązaniem. W jego rezultacie w dniach 3-4 czerwca br. Zorganizowano uroczystości jubileuszowe. W Miejskim Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowa poświęcona postaci tego wielkiego mysłowiczanina, natomiast w kościele NSJ odprawiona została uroczysta msza św., której przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń. Honorowy patronat nad odchodami sprawował Prezydent RP, toteż wśród gości znaleźli się również reprezentanci Kancelarii Prezydenta RP.

W służbie Oświaty, Wychowania i Kultury. Tradycje i teraźniejszość kształcenia kadr pedagogicznych w Mysłowicach – to tytuł sympozjum naukowego, jakie 29 listopada 2011 r. zorganizowały Górnośląska WSP oraz Urząd Miasta Mysłowice. Do udziału zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie naukowych kół uczniowskich i realizatorzy zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Wakacje, urlop, wypoczynek, zwał jak chciał — w każdym razie cudowna pora: poza miejscem pracy, a często i poza domem. Jest wspaniale. Zero zobowiązań, luz. Właśnie wróciłam z krótkiego urlopu, z podróży po Włoszech. Po raz kolejny uzmysłowiłam sobie, że moje rodaczki i rodacy bardzo dużo podróżują. Jest to zresztą najlepszy dowód poprawy statusu materialnego Polaków — stać nas na podróże zagraniczne. Jeździć wypada, należy to do dobrego tonu. Jeżdżą ludzie młodzi i starsi, przedstawiciele różnych zawodów.